Bohaterowie w kampanii społecznej Fundacji Dorastaj z nami

Od jesieni 2014 trwają przygotowania do kampanii społecznej dotyczącej służb publicznych, realizowanej przez Telescope na zlecenie Fundacji Dorastaj z nami.

Fundacja Dorastaj z nami powstała w wyniku współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla Polski. Pomocą Fundacji objęte są między innymi dzieci poszkodowanych w czasie służby żołnierzy, policjantów, strażaków i goprowców.


Celem Fundacji jest wspieranie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży objętych opieką, a w szczególności współfinansowanie indywidualnych potrzeb, związanych z rozwojem intelektualnym, nauką, wychowaniem czy zainteresowaniami.

„Wierzymy, że edukacja w ogromnym stopniu decyduje o przyszłych losach dzieci i znacząco wpływa na jakość ich późniejszego życia, a także na ich przyszły wkład w społeczeństwo.” – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Fundacji – „Kampanią chcemy zwrócić uwagę i sprowokować dyskusję na temat patriotyzmu, bohaterstwa i naszej odpowiedzialności za losy rodzin tych, którzy narażają za nas życie”.

W działania marketingowe zaangażowali się przedstawiciele wojska, straży pożarnej i policji.

„To kampania mówiąca o bohaterach, o ich ogromnej sile, odwadze, ale też o nagle pojawiającym się strachu, – nie o siebie, ale o swoich bliskich. Ryzykując życie w służbie społeczeństwu, narażają również losy swoich rodzin” – dodaje Malina Wieczorek, dyrektor agencji Telescope, odpowiedzialnej za strategię, kreację i produkcję kampanii (www.telescope.org.pl).

W ramach kampanii przeprowadzono panel badawczy, ilościowy i jakościowy (dom badawczy Maison), zrealizowano spot telewizyjno-kinowy w wersji 30" i 45", spot radiowy oraz plakaty. W ramach kampanii społecznej powstaje seria reportaży pod opieką dziennikarską Tomasza Sekielskiego, przedstawiających konkretne osoby związane ze służbą publiczną i ich, niejednokrotnie tragiczne, historie życia.

Kampania wystartuje w telewizji pod koniec lutego 2015. Od marca planowane są emisje spotów w kinach i w radiu, plakaty oraz działania w internecie. Za strategię, kreację i produkcję odpowiedzialna jest agencja Telescope, spot w reżyserii Floriana Malaka wyprodukował Mojo Films. Autorem zdjęć do materiałów drukowanych jest Radek Polak.