„Ciśnienie na życie” ze srebrem w międzynarodowym konkursie Stevie Awards 2014

Edukacja w zakresie profilaktyki schorzeń układu sercowo – naczyniowego, przeprowadzenie prawie 300 000 bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi w całej Polsce, a także ponad 2000 publikacji w mediach ogólnopolskich – to tylko niektóre osiągnięcia kampanii „Ciśnienie na życie”, która została uhonorowana srebrną nagrodą w prestiżowym konkursie Stevie Awards 2014.

W tym roku, do konkursu Stevie Awards zgłosiło się ponad 3500 organizacji i osób z ponad 60 krajów. Nagrody w konkursie przyznawane były kilkunastu kategoriach. Ogólnopolska kampania społeczna „Ciśnienie na życie”, organizowana przez Grupę POLPHARMA we współpracy z agencjami PROCONTENT i TELESCOPE otrzymała srebrną nagrodę w kategorii Communications or PR Campaign/Program of the Year - Issues Management.

Celem kampanii jest edukacja Polaków na temat nadciśnienia tętniczego oraz zachęcenie ich do regularnej kontroli ciśnienia. By zaangażować odbiorców, kampania nie tylko edukuje, ale również umożliwia wykonywania bezpłatnych pomiarów ciśnienia na terenie całej Polski. Ponadto Grupa Polpharma w ramach kampanii wprowadziła nowe badanie – pierwsze na taką skalę w Europie badanie przesiewowe, dzięki któremu Polacy mogą sprawdzić, ile  lat mają ich serca. Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.

Kampania „Ciśnienie na życie” została uhonorowana również złotą nagrodą w międzynarodowym konkursie PR „2013 Magellan Awards” w kategorii „Kampanie Społeczne”. Zdobyła także główną nagrodę w konkursie „Kampanie społeczne roku 2013”, w kategorii „kampanie firm i fundacji firm”.

Sponsorem kampanii „Ciśnienie na życie” jest Polfa Warszawa Grupa Polpharma.
Za działania organizacyjne i komunikacyjne odpowiada agencja Procontent Communication. Za działania reklamowe: strategię komunikacji i kreację działań ATL i BTL odpowiedzialna jest agencja Telescope.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie www.cisnienienazycie.pl.

Aplikacja powstała w oparciu o wyniki Impact of atrial fibrillation on the risk of death: The Framingham Heart Study i publikację R. D’Agostino i wsp. Circulation oraz prace badawcze zespołu dra hab. T. Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniu wyliczono wiek serca dla osób w wieku od 30 do 74 lat, które dotąd nie przebyły ani zawału serca, ani udaru mózgu. Dlatego miarodajne wyniki uzyskamy tylko w tej grupie wiekowej.