Fundacja CitizenGO inauguruje kampanię społeczną „Od początku”

Organizacja podejmuje aktualny dziś problem społeczny jakim jest brak wsparcia dla kobiet w tzw. nieplanowanej ciąży i problem nielegalnej aborcji.
Z badań przeprowadzonych przez CitizenGO wynika, że 66% Polaków jako główną przyczynę aborcji postrzega brak wsparcia kobiet w ciąży w ich najbliższym otoczeniu.


Autorzy kampanii diagnozują, że Polska jest obecnie krajem o bardzo ograniczonym dostępie do jakiejkolwiek pomocy dla kobiet w tzw. nieplanowanej ciąży.
Wskazują m.in. kobiety, które chcą, mimo braku akceptacji otoczenia, urodzić i wychować mające się narodzić dziecko lub zaraz po porodzie oddać je do adopcji, ale pozostają często same ze swoim problemem.
Chociaż badania społeczne, które przeprowadziła organizacja wśród dorosłych Polaków pokazują, że:

94% uważa, lub raczej uważa, że:
"Każda kobieta od początku ciąży powinna być otoczona opieką lekarską."

68% uważa, lub raczej uważa, że:
"Życie człowieka należy bezwzględnie chronić od momentu poczęcia."

66% uważa, lub raczej uważa, że:
"Kobiety decydują się na aborcję głównie, gdy nie mają wsparcia w najbliższym otoczeniu."

50% uważa, że:
"Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia."to jednocześnie:

50% jest zdania, lub raczej jest zdania, że:
"Do 12-tego tygodnia ciąży aborcja powinna być dostępna na żądanie."

36% wyraża opinię, lub raczej wyraża opinię, że:
"Kobieta powinna mieć prawo przerwania ciąży w dowolnym momencie aż do narodzin."

35% zgadza się, lub raczej się zgadza ze stwierdzeniem, że:
"Płód do 12-tego tygodnia ciąży nie jest człowiekiem."

26% sądzi, lub raczej sądzi że:
"Opieka nad dziećmi z wadami wrodzonymi i nieuleczalnymi chorobami to strata pieniędzy."

Tymczasem, podkreślają organizatorzy kampanii, każda kobieta i jej dziecko jest człowiekiem takim jak każdy z nas i ma prawo do pomocy i bycia traktowanym z godnością, która przysługuje każdemu człowiekowi.

„Każda kobieta w ciąży ma prawo pokochać swoje dziecko od początku nawet jeśli na drodze do jego narodzin czuje się osamotniona lub jej najbliższe otoczenie nie akceptuje jej wyboru.” - komentuje przekaz kampanii Paweł Woliński - Dyrektor CitizenGO Polska

„Potrzeba w Polsce działań systemowych na rzecz stworzenia sieci pomocy kobietom w takich przypadkach, by podstawowym, legalnym wyborem nie była wizyta u ginekologa przepisującego antykoncepcję awaryjną, a nielegalnym zakup w internecie tabletek wywołujących aborcję farmakologiczną. - podsumowuje Woliński


W ramach kampanii razem z Agencją Telescope przygotowany został spot TV 30’, a także printy do ekspozycji outdoor i strona informacyjna kampanii www.odpoczatku.org. Strona zawiera materiały kampanijne (spoty, grafiki) szczegóły przekazu kampanii, oraz wyniki badań.