INNOVATIONS i TELESCOPE o sytuacji Romów w Polsce

Innovations Media na zlecenie Studia Doradztwa Europejskiego realizuje kampanię popularyzującą wiedzę na temat środowisk romskich: „Romowie – moi sąsiedzi”.

Romowie to, według raportu przygotowanego dla Europejskiego Funduszu Społecznego, najbardziej dyskryminowana społeczność świata. Negatywne opinie, które przez lata narastały wokół społeczności Romskiej trudno wytłumaczyć inaczej, niż tylko powielaniem powszechnych, choć nieuzasadnionych i krzywdzących sądów. Pomimo tego, że wedle raportu, większość Polaków zdaje sobie sprawę, że negatywnie oceniając Romów ulegają pokusie stereotypizacji, rzadko próbują zmienić swoje nastawienie do społeczności Romskiej.

Kampanię, na zlecenie Studia Doradztwa Europejskiego realizuje Dom Mediowy Innovations Media, stronę strategiczną i kreatywną konsultuje TELESCOPE. „Rozwiązania kreatywne opierają się na przekazie „Rom to Twój bliźni, szanuj go jak siebie samego” - mówi Malina Wieczorek TELESCOPE Director.- „Wykorzystaliśmy teksty biblijne jako nawiązanie do uniwersalizmu chrześcijaństwa, widząc w tym zachętę do zmiany postaw wobec Romów”.

Kampania obejmuje reklamę w prasie, radio, internecie oraz na autobusach. Głowne działania odbędą się w sierpniu i wrześniu br. i obejmą swym zasięgiem przede wszystkim województwa: mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie i śląskie.