IZA MIKO i TELESCOPE
w kampanii dla Fundacji
URSZULI JAWORSKIEJ

"Można po prostu być, ale najlepiej być dla innych" – z tymi życzeniami ruszyła kampania świateczna Fundacji Urszuli Jaworskiej z udziałem Izabelli Miko. Autorem projektu jest agencja marketingu społecznego TELESCOPE.

Kampania outdoorowa ruszła od połowy grudnia na nośnikach AMS w Warszawie, działania obejmują rownież reklamy w prasie, internet i PR. Wydane rozstaną pocztowki świąteczne z życzeniami od Fundacji.
W kampanię zaangażowala się Izabella Miko, polska modelka i aktorka, na stałe mieszkająca w Stanach Zjednoczonych.

"Bardzo ważne jest upublicznienie informacji o przeszczepach szpiku, który jest bardzo istotną metodą leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczek. W Polsce, w porównaniu z Europą Zachodnią, jest nadal bardzo mało dawców. Chcę w każdy możliwy sposób przyczynić się do zmobilizowania młodych ludzi do zapisania się do banku dawców szpiku, ja uważam to za obowiązek" – mówi Iza Miko – "Nie ma większego daru niż dar życia, mam nadzieję że dane mi będzie podarować mój szpik komuś choremu, byłby to dla mnie ogromny zaszczyt. Fundacja Urszuki Jaworskiej jest jednym z miejsc do nagłaśniania potrzeby rejestrowania się w Banku Dawców więc popieram akcję całym sercem."

"Te pięknie życzenia są esencją działaności wszystkich tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem służą dobru nas wszystkich." – dodaje Malina Wieczorek, TELESCOPE Director (www.telescope.org.pl)