Jak pokonać schody na wózku? Telescope realizuje filmy dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

26 czerwca 2012 r. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, największa w Polsce organizacja prowadząca kompleksowy program aktywizacji społecznej i  zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich, zrealizowała zdjęcia do kolejnej serii filmów instruktażowych dotyczących samoobsługi osoby niepełnosprawnej ruchowo. Kampanię realizuje Agencja TELESCOPE.

Podstawą kompleksowego programu realizowanego przez Fundację są obozy szkoleniowe. Prowadzą je instruktorzy na wózkach, którzy na własnym przykładzie pokazują, że powrót do aktywnego życia jest możliwy, stanowiąc doskonałe wzorce osobowe dla swoich podopiecznych. Pomagają im w odzyskaniu siły i wiary we własne możliwości.

Osoba, która pomimo niepełnosprawności potrafi samodzielnie wykonywać większość czynności życia codziennego, może powrócić do pracy, spełniać swa rolę w rodzinie, podjąć lub kontynuować naukę.

Tematy 8 filmów obejmują między innymi: pokonywanie przeszkód na drodze, balans, wjazd i zjazd z pochylni oraz zjazd po schodach.

We wszystkich filmach występują niepełnosprawni instruktorzy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kreację kampanii przygotowała Agencja Marketingu Społecznego TELESCOPE wraz z  domem produkcyjnym MOJO FILMS.

Filmy będą dystybuowane przez Fundację podczas zajeć oraz na stronie www.far.org.pl