Kampania „HCV – JESTEM ŚWIADOM” z nagrodą Sukces Roku w Ochronie Zdrowia, w kategorii Liderzy Medycyny 2016


Kapituła konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016, przyznała Kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” nagrodę główną w kategorii: Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Realizatorem Kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” jest Narodowy Instytut Zdrowa Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współpracując w szczególności z Partnerami Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, tj.: Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, organizacjami pozarządowymi, tj.: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Fundacja „HIGIEJA”, a także innymi instytucjami, które na zlecenie NIZP-PZH realizowały poszczególne zadania. Kampanię realizowały firmy: Konsorcjum MASTERMIND MEDIA i TELESCOPE, BOOM, WeShare, Eura 7 oraz szeroko zaangażowane media.

Po kilku latach intensywnych badań epidemiologicznych prowadzonych w Polsce w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, w czerwcu 2016 r. rozpoczęła się  kampania społeczna „HCV Jestem świadom”, zwana dalej „Kampanią”,  mającą  na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o wciąż istotnym problemie zakażeń  HCV i wynikającej z tego potrzeby wykształcenia postawy czynnej, polegającej na podejmowaniu działań zmniejszających ryzyko zakażenia HCV.

Z uwagi na złożoność tematu, jak również innowacyjny sposób realizacji działań o charakterze edukacyjno-informacyjnych w ramach Kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” w przekazie mediowym zastosowano swoista prowokację stylistyczną. Odbiorcy przekazów medialnych każdego dnia słyszą dziesiątki komunikatów o zagrożeniu dla ich życia. Przejmują się tymi historiami, których szansa wystąpienia czasami jest jeden na milion. W tym szumie zagrażających informacji skupiają się na tych spektakularnych, a nie ważnych. Wykorzystaliśmy tę zasadę przekierowując uwagę odbiorców na temat zakażeń HCV.

Punktem wyjścia Kampanii, było założenie, iż najważniejszą metodą zapobiegania zakażeniom HCV jest wczesna diagnostyka osób z grup ryzyka oraz zastosowanie procedur uniemożliwiających szerzenie się zakażeń. Brak adekwatnych i kompleksowych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HCV stanowi istotny problem zdrowia publicznego. Dotychczas w Polsce podejmowane były w tym zakresie działania realizowane przez różne podmioty, które koncentrowały się jednak wybiórczo na wybranych obszarach działań profilaktycznych. Należy podkreślić, że wczesna diagnostyka zwiększa skuteczność leczenia i obniża jego koszty społeczne i ekonomiczne. Z tego względu ważnym ekonomicznie aspektem jest świadomość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentów i przedstawicieli zawodów zwiększonego ryzyka transmisji HCV.

Działania w trakcie kampanii:

Działania edukacyjno-informacyjne w mediach (radio i telewizja) oraz reklama zewnętrzna.

Spot telewizyjny w okresie 01.07.2016 r. – 31.08.2016 r. wyemitowano 927 razy w następujących stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP2, TVP3, pakiet stacji tematycznych TVP, pakiet stacji tematycznych Polsat. GRP: 152; Zasięg: 3+ 20,65 %. Ponadto w ramach emisji społecznych we wrześniu 2016 r. spot TV został wyemitowany dodatkowo 115 razy.

Emisja spotu radiowego odbyła się w następujących stacjach radiowych: Pakiet Złote Przeboje, ZET Chili, Pakiet Zet Total, Pakiet RMF 3D. Liczba wykonanych emisji: 141 w okresie 01.07.2016 r. – 31.08.2016 r. GRP: 184; Zasięg: 3+ 25,2 %

Emisja reklamy outdoor Kampanii „HCV Jestem świadom” odbyła się w okresie 01.07.2016 r. – 31.08.2016 r. na 115 nośnikach w całej Polsce.

Kampania edukacyjno-informacyjna w internecie.

Wszystkie aktywności skupiały się wokół strony internetowej www.jestemswiadom.org. Wg stanu na dzień 28.102016 r. odnotowano 652.060 odsłon.

W celu utrzymania zainteresowania społeczności internetowej, wytworzone i wykorzystywane w kampanii internetowej materiały video, grafiki, memy, animacje ukazują się z odpowiednią częstotliwością. Ich moderacja odbywa się na bieżąco.

Osobną aktywnością w ramach kampanii internetowej są działania w social media. Na Facebooku, Twitterze, YouTube, Printerest, Google+, Snapchacie oraz Instagramie powstały odpowiednie profile. Zasięgi publikowanych treści wg stanu na dzień 30.09.2016 r.: Facebook - 2.403.933, Instagram – 425.747, Twitter – 673 000, Followersi – 3.800.

W kampanię internetową zostali zaangażowani również:

  • blogerzy (Los Wiaheros, Mamalife, Fit jest Git, Basia Smoter, Ugotowani.tv), dzięki którym możliwe było dotarcie z przekazem podprogowym do ich subskrybentów.

  • youtuberzy (Alex Mandostyle, Ihanio, Uwaga! Naukowy Bełkot, Yoczook, SerafinTV, Requer i PoProstuPatryk)

Łącznie filmy na YouTubie, które powstały na kanałach influencerów osiągnęły prawie milion wyświetleń.

Dzięki wszystkim działaniom podejmowanym na kanałach ambasadorów udało się dotrzeć z przekazem na temat HCV do ponad czterech milionów młodych osób, aktywnych w sieci, interesujących się grami komputerowymi, nowymi technologiami i social mediami. To do nich trafia język influencerów oraz treści, które pojawiają się na ich kanałach.

Działania edukacyjne na eventach.

W ramach Kampanii wiedza o HCV przekazywana była w sposób ciekawy i atrakcyjny m. in. podczas pikników edukacyjnych organizowanych w 17 miastach w całej Polsce, w tym 10 w ramach trasy koncertowej „Lato z Radiem”, adresowanych do ogółu społeczeństwa, podczas których wskazywano na problem zakażeń HCV, jako problem wszystkich grup społecznych.

Działania edukacyjno-szkoleniowe stacjonarne oraz e-learningowe

Działania edukacyjno-szkoleniowe skierowane były do pracowników sektora usług oraz sektora medycznego.

Prowadzone za pośrednictwem kanałów internetowych działania zachęcały pracowników salonów fryzjerskich, kosmetycznych, akupunktury oraz tatuażu oraz pracowników zawodów medycznych do samokształcenia się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Aby zachęcić pracowników sektora usług do samodzielnego edukowania się (darmowe szkolenia, które nie dają bezpośrednich korzyści finansowych), prowadziliśmy na stronie internetowej Kampanii konkurs na TWARZ KAMPANII HCV. Raz na kwartał wśród osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów rozlosowana została nagroda filmowa: wystąpienie w kilku minutowym filmie dotyczącym promocji wiedzy o HCV, dobrych praktyk w swoim salonie (bez reklamowania samego salonu).

Organizacja Wielkiego Testu o Zdrowiu.

Ustanowiony decyzją Światowej Organizacji Zdrowia w 2010 r. Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, obchodzony jest każdego roku na koniec lipca. Co roku zarówno eksperci jak i przedstawiciele środowiska pacjentów starają się zwrócić uwagę na problem zakażeń wirusami, które wywołują przewlekłe zapalenie wątroby. Z tego też powodu w dniu 12 września 2016 r. na antenie Programu 1 Telewizji Polskiej S. A. odbył się Wielki Test o Zdrowiu, poruszającego tematykę HCV i wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Wielki Test o Zdrowiu obejrzało ponad 1,2 mln widzów,
a test online rozwiązywało 179 tys. Internautów

Kampania społeczna „HCV Jestem świadom”, realizowana jest w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia