Kampania promująca ACARD autorstwa TELESCOPE

Polfa Warszawa Grupa Polpharma rozpoczęła kampanię wizerukową dla leku ACARD. Za strategię i kreację 2 spotów telewizyjnych 45" oraz billboardów sponsorskich odpowiada Agencja TELESCOPE. Agencja została wybrana w drodze przetargu.