Narodowy Program Wykrywania POChP – wiosenna odsłona

Narodowy Program Wykrywania POChP działający od czerwca 2018 roku, ruszył właśnie z nową aktywnością. Od 26 marca w TVP emitowany jest spot edukacyjny dotyczący POChP. Ten krótki, ale pełen emocji film ma szansę uświadomić szerokiemu gronu Polaków czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc i nakłonić ich do wykonania badania spirometrycznego. To badanie ma kluczowe znaczenie dla wykrycia choroby, która co roku powoduje śmierć  około 15 000[1] Polaków (a przy tym jest diagnozowana stanowczo za rzadko).

Spot powstał w ramach Narodowego Programu Wykrywania POChP, którego partnerami są    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym na Alergię i Astmę, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i POChP i Polpharma. Spot zrealizowany oraz zdjęcia do printow, został we współpracy z agencją marketingu społecznego TELESCOPE i studiem Papaya Films.

„Musimy przekonać naszych odbiorców, że naprawdę jest dla nich szansa na lepszą jakość życia. Wyrwać ich z poczucia, że z chorobą nic nie można zrobić. Przekonać ich, że badanie i świadomość choroby jest pierwszym krokiem do podjęcia leczenia a tym samym poprawienia sobie jakości życia”- uzupełnia Malina Wieczorek, ekspertka kampanii społecznych,  CEO Telescope.


Ponad 5000 badań spirometrycznych w całym kraju

W ramach Narodowego Programu ponad 400 przenośnych urządzeń do wykonania spirometrii AioCare trafiło już do gabinetów lekarzy POZ w całej Polsce.  Od listopada 2018 do dziś wykonano dzięki nim ponad 5280 badań  z udziałem ponad 4800 pacjentów. W tak znaczącej grupie przebadanych osób u aż 40% wykryto obturację (ograniczenie przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe), umożliwiając dalszą diagnostykę w kierunku POChP i astmy oraz innych chorób związanych z obturacją. Co szczególnie warte podkreślenia 43% z nich to były obturacje łagodne, nie dające żadnych innych objawów, niż te wykryte podczas badania. Tylko dzięki wykonanemu badaniu możliwe było rozpoznanie problemu we wczesnym stadium. Jest to znaczący efekt działań w ramach Narodowego Programu Wykrywania POChP powołanego właśnie w celu  zwiększenia świadomości problemu POChP w Polsce i ułatwienia dostępu do badań spirometrycznych.

POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc

POChP jest jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na świecie a według szacunków WHO do 2030 roku stanie się trzecią wiodącą przyczyną śmierci na świecie[2]. Każdego roku przybywa 50 000 nowych chorych[3]. POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc - cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe[4] (obturacją). Wykryć może to proste badanie – spirometria. Choroba może bardzo długo nie dawać objawów. Podstawowe objawy POChP to kaszel o przewlekłym charakterze i duszność, która postępuje z upływem lat i której czasami może towarzyszyć uczucie ucisku w klatce piersiowej i świszczący oddech. Z czasem chory zauważa też, że jego wydolność wysiłkowa stopniowo się zmniejsza.

Więcej o POChP i Narodowym Programie Wykrywania POChP na stronie: www.dbajopluca.pl.

[1] http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C412695%2Ceksperci-przez-zanieczyszczenia-powietrza-grozi-nam-epidemia-chorob-ukladu-oddechowego.html – stan na 21.12.2017

[2] http://www.who.int/respiratory/copd/en/ - stan na dzień 7.06.2018

[3] Chazan R., Rubinsztajn R. Terapia skojarzona LABA/LAMA – leczenie z wyboru chorych na POChP. Terapia 2017; 7 13-21

[4] Zalecenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), http:// www.ptchp.org/index.php/zalecenia-ptchp, stan na dzień 12.10.2017

* Przewlekła obturacyjna choroba płuc