„Nie ma dzieci, są ludzie” – nowa kampania z okazji roku Janusza Korczaka

Wkrótce rusza kampania społeczna z okazji Roku Janusza Korczaka, przygotowana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka i agencję TELESCOPE. W telewizji, radiu i kinach emitowane będą spoty reklamowe, zaś na nośnikach outdoorowych w całej Polsce pojawią się plakaty wspierające akcję.

Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Kroczaka z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, którego wniosek w tej sprawie poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, wielu ministrów i  organizacje pozarządowe.

Z wielką radością przyjąłem uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 roku w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka – mówi Marek Michalak. – To czas szczególny, bowiem w 2012 roku mija 70 lat od tragicznej śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie zagłady w Treblince, a zarazem 100 lat od założenia Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie – unikalnej placówki wychowawczej dla dzieci żydowskich, w której Stary Doktor budował i rozwijał idee pedagogiczne wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat.

Janusz Korczak należy do wielkich autorytetów intelektualnych i moralnych. Całą swoją biografią – działalnością społeczno-kulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną, jak również postawą pełną miłości, wyrozumiałości i szacunku dla dzieci – przekraczał tradycyjne podziały między narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi. Najważniejszy i najtrudniejszy dla Korczaka był podział między dorosłymi i  dziećmi.

Dzieci różnią się od dorosłych, w ich życiu czegoś brak, a czegoś jest więcej – przekonywał Korczak. I dodawał: Dziecko nie może myśleć „jak dorosły”, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych. Dzieciom trzeba zrobić miejsce, budować odpowiednie warunki do rozwoju w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym, społeczeństwie. Trzeba im także dać prawo do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o  nich rozważaniach i wyrokach.

Rok Janusza Korczaka został pomyślany jako wielka lekcja, program edukacji społecznej skierowanej do dorosłych i dzieci, do organizacji rządowych, samorządowych oraz non-profit, do ludzi mediów i polityki, do Kościoła, szkół, a przede wszystkim do rodziny i rodziców. Obchody do tej pory objęły rozmaite imprezy i  wydarzenia na terenie całego kraju, a nawet za granicą, m.in. wystawy, konkursy, warsztaty i publikacje dzieł Starego Doktora.

W ramach kampanii „Nie ma dzieci, są ludzie” powstał 45-sekundowy spot telewizyjno-kinowy, przygotowany przez agencję TELESCOPE i  wyprodukowany przez Mojo Films, spot radiowy oraz plakaty (outdoor) autorstwa Piotra Zielińskiego, finalisty konkursu ogłoszonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.