Oni ocenią kampanie społeczne OPP

W Telewizji Polskiej pięć osób, a w Polskim Radio trzy osoby - Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrała swych przedstawicieli do Komisji do spraw kampanii społecznych Telewizji Polskiej oraz do Zespołu opiniującego kampanie społeczne w Polskim Radio.

więcej >>