Rusza kampania społeczna „Nie ma dzieci, są ludzie”

We wtorek, 20 listopada rusza kampania społeczna „Nie ma dzieci, są ludzie” podsumowująca działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, ale przede wszystkim przypominająca o tym, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im prawa, które powinny być przestrzegane. Inicjatorem projektu jest Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. W akcję włączyły się liczne media.

Rok 2012 z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka. Całość przewidziana jest jako wielki program edukacyjny skierowany do dorosłych jak i dzieci. W ramach obchodów zarówno w całej Polsce jak i zagranicą organizowane są przeróżne wydarzenia inspirowane działalnością tego wybitnego lekarza, pisarza i pedagoga na rzecz podmiotowości dziecka i jego praw.

„Nie ma dzieci, są ludzie” to kampania, która jest podsumowaniem wszystkich działań zorganizowanych w Roku Janusza Korczaka, ale jej celem przede wszystkim jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i uwrażliwienie go na fakt, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i mogą korzystać z przysługujących im praw. Początek kampanii został przewidziany na 20 listopada:

Data ta nie jest datą przypadkową. Wtedy to właśnie obchodzony jest Powszechny Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez ONZ w ramach uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, czyli najważniejszego dokumentu, który obowiązuje niemalże w  wszystkich państwach świata i który ma zapewniać ochronę wszystkim dzieciom – mówi Marek Michalak – W ostatnim czasie mamy do czynienia z zatrważająca ilością przemocy wobec dzieci. Chciałbym, aby ta kampania zwróciła uwagę społeczeństwa i przypomniała mu, że dziecko jest pełnoprawnym obywatelem i należy mu się najwyższe poszanowanie.

Kampania ma charakter ogólnopolski. Od strony strategicznej i kreatywnej Biuro RPD wspiera Agencja TELESCOPE. W ramach kampanii zrealizowano 45 i 30 sekundowe spoty, które będą emitowane zarówno w stacjach telewizyjnych i  radiowych, telewizjach kablowych jak i kinach. Działania outdoorowe promować będzą billboardy i citylighty, do produkcji których wykorzystano plakat autorstwa Piotra Zielińskiego – jednego z 20 finalistów konkursu ogłoszonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W promocję kampanii włączyły się także liczne media, informacje ukazywać będą się również w prasie i w Internecie.

Materiały dotyczące kampanii (spoty, billboard oraz informację prasową) można pobrać na stronie http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2149