Rusza kampania społeczna „TATO.NET - Zawsze można być lepszym ojcem.”

W połowie grudnia ruszyła ATL-owa część kampanii społecznej dotyczącej odpowiedzialnego ojcostwa, której nadawcą jest Fundacja Św. Cyryla i Metodego.

Fundacji Cyryla i Metodego od 2004 roku realizuje Program Inicjatywa tato.Net. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn, do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.


Tato.Net jest powołane również by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi również sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

Z racji realizowanej misji Fundacja Cyryla i Metodego przygotowała kampanię społeczną na rzecz wspierania zaangażowania mężczyzn w rolę ojca i świadomego budowania więzi ze swoimi dziećmi. Jak pokazują badania społeczne prowadzone w różnych krajach lepsza więź ojca z dziećmi to, poza ewidentnymi korzyściami wychowawczymi i rozwojowymi dla dzieci, pozytywny wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nie tylko wsród dzieci i młodych dorosłych, ale w całym społeczeństwie.

Kampania ATL, emitowana będzie w mediach: telewizja, kino, radio, internet, outdoor, ekrany LED. Za działania kreatywne odpowiada agencja TELESCOPE, spot w reżyserii Weroniki Ławniczak, wyprodukowała Papaya Films. Sesja fotograficzna do printów autorstwa Radka Polaka.

„Życie to rozwój. Wciąż trenujemy, edukujemy się, zmieniamy się by być coraz lepszymi w naszych różnych życiowych rolach. Również ojcostwa można się uczyć całe życie, zawsze jest przestrzeń, aby stać się lepszym tatą, lepszym człowiekiem. To nowoczesne, odpowiedzialne podejście do rodzicielstwa” - dodaje Malina Wieczorek TELESCOPE Director.

Za działania w internecie odpowiada EURA 7.

Kampania ATL jest częścią szeroko zakrojonej kampanii nakierowanej na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, obejmujących działania m.in.:

  1. kampanię informacyjną upowszechniającą świadomość wpływu kontaktów ojca z dzieckiem oraz ich jakości na ryzyko zachowań przestępczych i konfliktów z prawem prowadzoną:
  • na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • w ojcowskich klubach  tato.net na terenie całej Polski,
  • w mediach
  1. szkolenia przygotowujące praktyków do efektywnej pracy z osadzonymi oraz innymi ojcami mającymi w przeszłości konflikt z prawem.
  2. konferencje dla wychowawców, pedagogów i innych specjalistów pracujących w pomocy społecznej, rodzinnej oraz penitencjarnej na temat najnowszych badań oraz najlepszych praktyk instytucji, które wspierają rodziny.

Działania otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.