Start kampanii społecznej Strategia Odbudowy Rodziny

Dnia 1 września 2017 roku Fundacja Mamy i Taty uruchamia kampanię społeczną dedykowaną Strategii Odbudowy Rodziny. Elementami kampanii są: 15-sekundowy spot, plakaty prasowe oraz petycja. Fundacja zachęca do podpisania petycji na stronie: http://www.sor.mamaitata.org.pl

Petycja adresowana jest do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Szefów Klubów Parlamentarnych. 

Stwierdza się w niej: Artykuł 18. polskiej Konstytucji głosi „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Silna rodzina to podstawa budowania silnej gospodarki i silnej Polski. Trwała rodzina jest podstawowym nośnikiem wartości, tworzy wysokiej klasy kapitał społeczny, wpływa na ograniczenie problemów społecznych oraz przyczynia się do budowania bogactwa kraju. 


Kondycja polskich rodzin jest zła. Ujemny bilans zawieranych małżeństw, wysoka liczba rozwodów, skrajnie niska dzietność, a także wysoki procent dzieci urodzonych i wychowanych poza małżeństwem napawają nas poważnym niepokojem. 

Apelujemy o podjęcie wspólnego wysiłku na rzecz odbudowy rodziny i praktyczne wdrożenie artykułu 18. polskiej Konstytucji. 

Postulujemy wprowadzenie myślenia rodzinocentrycznego („Family Mainstreaming”) przy tworzeniu prawa. Prawo i rozwiązania prawne, które służą rodzinie definiowanej zgodnie z artykułem 18. polskiej Konstytucji, powinny być promowane i wprowadzane w życie. Rozwiązania, które nie wzmacniają tak definiowanej rodziny, powinny być odrzucane. 

Zaproponowaliśmy szereg działań mających na celu budowanie trwałych i szczęśliwych rodzin. Należą do nich: nauka komunikacji interpersonalnej w szkołach, edukacja prezentująca 

pozytywne wzorce rodziny, świeckie kursy przedmałżeńskie, bezpłatne kursy i terapie małżeńskie, czy też obowiązkowe rozprawy pojednawcze i mediacje dla par rozważających rozwód. Warto przemyśleć wprowadzenie ulg podatkowych dla trwałych małżeństw. 

Niech artykuł 18. polskiej Konstytucji stanie się realnie obowiązującym prawem. 

Kreację wsparł TELESCOPE, animacja Studio Pigeon.

Fundacja Mamy i Taty powstała w 2010 roku, przeprowadziła 6 kampanii m.in. “Rozwód - przemyśl to”, “Pomyśl o dziecku”, “Fajnie być Tatą”. 

Najnowsza kampania powstała dzięki wpłatom indywidualnych darczyńców.