TELESCOPE dla Fundacji MAMY I TATY

Trwa kampania społeczna w szeroko dyskutowanym temacie wpływu rozwodu na rozwój emocjonalny dzieci.

Fundacja Mamy i Taty rozpoczęła z początkiem lipca działania mające na celu dyskusje nt. długoterminowych skutków rozwodu na rozwój dziecka. W Polsce rośnie liczba rozwodów, każdego roku ok. 60 tys. dzieci przeżywa rozwód swoich rodziców. Jak pokazuja badania 81% dorosłych Polaków postrzega to zjawisko jako poważny problem społeczny. Diagnozowane długoterminowe skutki rozwodu dla dzieci to m.in. regres w rozwoju intelekualnym i psychofizycznym, pogorszenie stanu zdrowia oraz zaburzona socjalizacja. „Opracowaliśmy strategię komunikacji, za pomocą której chcemy dotrzeć do badanej grupy docelowej: 25-45 lat, mieszkańców miast, kobiet i mężczyzn o różnych światopoglądach, obecnie traktujących rozwód jako zjawisko tak powszechne, że powoli stające się normą. Sądzących, że tzw. „kulturalny rozwód” pomoże zniwelować problem” – mówi Paweł Woliński, Prezes Fundacji Mamy i Taty.

Do kolejnej odsłony kampanii zaproszono TELESCOPE. Przygotowany został animowany spot telewizyjno - kinowy„Bajka”, spot radiowy oraz printy prasowe i outdoorowe. „Nasza kampania jest głosem w dyskusji, chcemy skłonić do refleksji, że rozwód to coś więcej niż techniczny problem nieobecności jednego z rodziców, to też coś więcej niż emocjonalna niewygoda i stres przez jakiś czas. To w gruncie rzeczy budujące, że temat wywołuje takie emocje. Oznacza to , że jesteśmy społeczeństwem czułym i odpowiedzialnym.“- dodaje Malina Wieczorek, TELESCOPE Director – “Mimo bajkowej formuły filmu, to kampania o dorosłych i dla dorosłych. To wypowiedź m.in. o respondentach, uczestnikach naszych badań, którzy często mimo wyznawanych ideałów już na starcie życia deklaruja brak wiary w długoterminowy związek i miłość. To o wizji życia jaką chcemy zaszczepić w sercach i wyobraźni naszych dzieci.” „Już w pierwszych dniach emisji spotów zanotowaliśmy ogromne zainteresowanie przekazem kampanii. Codziennie też odbieramy w Fundacji po kilka telefonów lub maili od osób poruszonych wiedzą o skutkach rozwodów dla dzieci. Zaskakujące jest przy tym, że dziewięć na dziesięć osób szukających w ten sposób pomocy w kryzysie małżeńskim to mężczyźni. Z badań, które zleciliśmy przed startem kampanii wynikało, że mężczyzn znacznie trudniej będzie zachęcić do zapoznania się z informacjami o rozwodach. Jesteśmy więc pod wrażeniem skuteczności przekazu zaproponowanego przez TELESCOPE w interesującej nas grupie docelowej” - dodaje Paweł Woliński.

Spoty w lipcu i sierpniu emitują stacje: TVN: TVN, TVN7, TVN Style TVN Turbo i TVN Meteo, WeddingTV;
radia: Tok FM, Roxy FM, Złote przeboje oraz
sieć 3SPACE na 150 ekaranach w całej Polsce. Kampania outdoorowa rusza od października do grudnia na nośnikach AMS oraz w metrze warszawskim.