„UCZULAMY ALERGIKÓW!” – KAMPANIA PROMUJĄCA ADRENALINĘ WZF AUTORSTWA TELESCOPE

Polfa Warszawa Grupa Polpharma rozpoczyna kampanię reklamową dotycząca wstrząsu anafilaktycznego i możliwości przeciwdziałania mu, co za tym idzie ratowania życia. Za kreacje odpowiada agencja TELESCOPE.

Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny jest stanem zagrożenia życia. Jest to nasilona reakcja alergiczna, która gwałtownie się rozpoczyna. Może do niej dojść już w kilka minut po kontakcie z alergenem, ale może też pojawić się dopiero po kilku godzinach. Im gwałtowniejsza jest reakcja organizmu tym zagrożenie dla zdrowia i życia większe. Ma wiele różnych objawów, w tym: pokrzywkę, obniżenie ciśnienia, łzawienie, swędzenie, obrzęk języka, warg, gardła. Może prowadzić do, zatrzymania krążenia, do uduszenia się – w tym kryje się śmiertelne zagrożenie. Anafilaksja może wystąpić także po nadmiernym wysiłku fizycznym albo oziębieniu.

Polfa Warszawa Grupa Polpharma posiada w swoim portfolio lek na wstrząs anafilaktyczny. Podanie Adrenaliny WZF (wstrzyknięcie) powinno być jak najszybsze od wystąpienia objawów. Kampania kierowana jest do alergików, osób z ich otoczenia oraz lekarzy i farmaceutów.

W ramach kampanii powstała min. komunikacja ATL/BTL z użyciem wizerunku pszczoły i kwiatka autorstwa agencji TELESCOPE. Agencja została wybrana w drodze przetargu.