Wsiądź do samochodu nie używając nóg!
TELESCOPE DLA FUNDACJI AKTYWNEJ REHABILITACJI.

22 lutego 2012 r. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, największa w Polsce organizacja prowadząca kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich, zaczyna zdjęcia do specjalnej serii filmów instruktażowych dotyczących samoobsługi osoby niepełnosprawnej ruchowo. Kampanię realizuje Agencja TELESCOPE.

"Po wypadku należy na nowo nauczyć się swojego ciała, na nowo poznać jego funkcje – niektóre w drastyczny sposób zmienione. Jeszcze raz – w odmienny sposób – nauczyć się ubierać, jeść, wsiadać do samochodu, otwierać drzwi. Rysunki lub opisy wyrażają to jedynie w przybliżeniu. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i nakręcić, sekwencja po sekwencji, poszczególne czynności związane z samoobsługą. Opanowanie czynności pokazanych na filmach pozwala na odbudowywanie niezależności." - wyjaśnia Rafał Skrzypczyk, wiceprezes Fundacji.

Osoba, która pomimo niepełnosprawności potrafi samodzielnie wykonywać większość czynności życia codziennego, może powrócić do pracy, spełniać swa rolę w rodzinie, podjąć lub kontynuować naukę.

Tematy filmów obejmują między innymi: wsiadanie i wysiadanie z samochodu, zsiadanie i wsiadanie na wózek z podłogi, jedzenie i trzymanie sztućców przez osobę z porażeniem czterokończynowym, ubieranie się.

We wszystkich filmach występują niepełnosprawni instruktorzy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kreację i strategię kampanii przygotowała Agencja Marketingu Społecznego TELESCOPE, filmy realizuje MOJO FILMS.