Wygrany przetarg na szkolenie z marketingu społecznego

TELESCOPE wygrał przetarg na wykonanie 2-dniowego warsztatu szkoleniowego dla Urzedu Miasta Gdańsk. Szkolenie obejmuje min. tematykę badań konsumenckich ilościowych i jakościowych, zagadnienia profilaktyki prozdrowotnej oraz prowadzenia kampanii społecznych.