NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE MOGĄ CIĘ ZARAZIĆ… ALE TYLKO PASJĄ

KONTEKST RYNKOWY

Wg Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje okolo 60 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Polsce działa 130 kół terenowych Stowarzyszenia, zrzeszających ponad 13 tysięcy członków, rodziców, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzeństwo i przyjaciół. Stowarzyszenie prowadzi 320 placówek, z których korzysta 20 tysięcy dzieci i dorosłych.

POZYCJA WYJŚCIOWA MARKI

Jak wskazują badania w społeczeństwie polskim brakuje podstawowej wiedzy na temat tego czym jest upośledzenie umysłowe.

Co ciekawe upośledzenie umysłowe często mylone jest z chorobą psychiczną. To co charakteryzuje upośledzenie umysłowe, w opinii Polaków to przede wszystkim to, że jest ono widoczne już na pierwszy tzw. rzut oka. Osoba upośledzona ma specyficzny wygląd twarzy, wykonuje charakterystyczne gesty. Najczęściej kojarzony z upośledzeniem umysłowym jest zespół Downa.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich świat wzbudzają silny lęk. Jako społeczeństwo boimy się braku zasad i nieprzestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, braku samokontroli osób upośledzonych mogącej prowadzić do nieprzewidywalnego wybuchu agresji. Czujemy się bezradni, nie rozumiejąc specyfiki osób upośledzonych, i nie wiedząc jak mamy się względem nich zachowywać.

GRUPA DOCELOWA

Mieszkancy aglomeracji i miast średniej wielkości, wiek 25-45, pracujący i zabiegani. Wykształcenie średnie i wyższe. Zaaferowani własnymi sprawami, starają sie być pragmatyczni, racjonalni. W szerszej perspektywie - ogół społeczeństwa.

STRATEGIA

W celu zrozumienia sposobu zmiany postaw Polaków wobec problemu niepełnosprawności intelektualnej zaplanowano szeroko zakrojone badania jakościowe (FGI i IDI) oraz ilościowe (OMNIBUS) przed kampanią, służace za podstawę do skonstruowanie strategii i briefu kreatywnego. Badania zostały przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison.

Po określeniu celów kampanii, trzeba bylo zdać sobie sprawę z trudności w konstruowaniu komunikacji. Były to min.: nieznajomość zagadnienia w społeczeństwie, brak języka do rozmowy na te tematy, używana terminologia jest albo uwłaczająca albo utrwalająca stereotypy, temat wzbudający negatywne emocje, do których często nie chcemy się przyznać: lęk, obrzydzenie, strach, bezradność.

Stąd podjęto decyzję o pokazaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie w codziennych sytuacjach, w zabawie, podczas pomocy innym, w optymistycznym kontekście w połączeniu z dobitnym hasłem:
NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE MOGĄ CIĘ ZARAZIĆ... ALE TYLKO PASJĄ, MOGĄ CIĘ ZARAZIĆ... ALE TYLKO RADOŚCIĄ.

CELE KAMPANII I REZULTATY

Cel 1: Przeprowadzenie jak najszerszej kampanii społecznej w mediach ogólnopolskich, mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat osób upośledzonych umysłowo, zwrócenie uwagi na problem, "odczarowanie" tego typu niepełnosprawności poprzez zainteresowanie i pozytywny odbior kampanii.

Przeprowadzona kampania została zauważona przez 38 % Polaków.

Kampanię częściej zauważyli mieszkańcy dużych miast oraz osoby młodsze, 20-39 lat i lepiej wykształcone.

Na zauważenie kampanii wpłynęło również osobiste doświadczenie respondentów z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wśród osoby, które mają codzienny kontakt z osobami upośledzonymi umysłowo aż 50 % zauważyło i zapamiętało kampanię.

Zdecydowanej większości osób kampania ta podobała się i oceniły ją jako potrzebną, wywołującą pozytywne odczucia, zrozumiałą i interesującą.

Większość Polaków, 92 %, stwierdziło, że dobrze iż problem upośledzenia umysłowego został poruszony, i że więcej takich kampanii powinno się organizować.

Cel 2: Pozyskanie do kampanii nieodpłatnych mediów.

Kampania byla szeroko omawiana w mediach. Pozyskano nieodpłatne emisje filmów w stacjach telewizyjnych: TVP, TVN, Polsat, TV PULS, stacje Canal+, emisje w kinach sieci Cinema City oraz emisje na ekranach LCD sieci 3SPACE na terenie calej Polski.

Ponadto pozyskano nieodpłatnie powierzchnie reklamowe w prasie (Polityka, Forum, Wprost, Rzeczpospolita, Polska Presse, Super Express, Przyjaciolka) oraz w cenie wyklejania 1100 sztuk nosników outdoorwych typu billboard i citylight i oraz powierzchnie reklamowe w metrze warszawskim.
Do celów kampanii pozyskano rownież, po rabatach, nastepujace media: radio, internet, powierzchnie reklamowe na tyłach autobusów.

Cel 3: Pokonanie barier związanych z obcowaniem z osobami niepełnosprawnymi intelekualnie.

Zmiana postrzegania osob niepelnosprawnym intelekualnie.

Na poziomie większości wykorzystanych zmiennych kampania wpłynęła na wytworzenie bardziej pozytywnego wizerunku osób upośledzonych umysłowo

Porównanie cech przypisywanych osobom upośledzonym umysłowo przed kampanią i po kampanii pokazało wyraźne obniżenie przypisywania tej grupie większości cech negatywnych (m.in. cierpiąca, nieprzewidywalna, powolna, smutna)

Pod wpływem kampanii zmniejszyło się postrzeganie osób upośledzonych umysłowo jako nieprzewidywalnych, agresywnych czy zaniedbanych. Natomiast zdecydowanie zwiększyło się postrzeganie tych osób jako potrafiących się zaprzyjaźnić i potrafiących kochać.

Cel 4: Zmiana postrzegania przyznawanych praw osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Osoby, które widziały kampanię, istotnie częściej niż osoby, które jej nie widziały, uważają, że niepełnosprawni intelektualnie powinni mieć prawa do: edukacji z osobami zdrowymi, pracy, małżeństwa oraz posiadania dzieci.

Prawo do małżeństwa przyznało osobom upośledzonym umysłowo 64% osób, które widziały kampanię, natomiast tylko 46% tych, które kampanii nie widziały. Podobnie z prawem do posiadania dzieci: prawo takie przyznało 44% tych, którzy widzieli i 31% tych, którzy nie widzieli kampanii. Wynik ten jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności przeprowadzonej kampanii.

Mimo, że kampania nie dotyczyła bezpośrednio osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynku pracy, to również wpłynęła na ten wymiar. Osoby, które widziały kampanię częściej od tych, którzy nie widziały kampanii, uważały, że niepełnosprawni intelektualnie mogą wykonywać różne zawody.

źródło: Dom Badawczy Maison źródło: Dom Badawczy Maison źródło: Dom Badawczy Maison

źródło: Dom Badawczy Maison

↑ wróć do case studies