SM-WALCZ O SIEBIE! – KAMPANIĄ SPOŁECZNĄ ROKU 2012 W KATEGORII ZDROWIE!

Agencja marketingu społecznego TELESCOPE uhonorwana podwójnie na konkursie Kampanie Społeczne Roku, statuetkę dostaje kampania SM-WALCZ O SIEBIE i wyróżnienie kampania Pełnoprawni i Aktywni dla FAR.

Zakończona ogromnym sukcesem w grudniu 2012 kampania społeczna dotycząca Stwardnienia Rozsianego SM-WALCZ O SIEBIE, mająca na celu „odczarowanie” SM-u w świadomości Polaków jako choroby nieuchronnie kojarzonej z wyrokiem niepełnosprawności a wręcz śmierci, zostala uhonorowana statuetką oraz tytułem KAMPANII SPOŁECZNEJ ROKU 2012 w kategorii ZDROWIE w konkursie organizowanym przez Fundację Komunikacji Społecznej.

Organizatorem kampanii była agencja TELESCOPE, do udziału zaproszono PTSR, NEUROPOZYTYWNYCH, FUNDACJĘ URSZULI JAWORSKIEJ oraz PTN. Kampania powstała dzięki wsparciu firm Biogen, Merck, Novartis i Genzyme oraz ogromnemu zainteresowanie mediów, w unikatowy sposób połaczyła podmioty zainteresowane problematyką SM. Zrzeszyła środowisko pacjentów, ich rodzin i przyjaciół. „W tym roku przygotowujemy się do 2 edycji kampanii, będziemy jeszcze dobitniej mówić o potrzebie normalnego życia osób chorych na SM, co jest w ogromnym stopniu możliwe dzięki odpowiednio podjętym terapiom i rehabilitacji.”- dodaje Malina Wieczorek, Telescope Director

Więcej o kampanii w case studies W kampanię zaagażowane były również agencje: Eura 7 i Multi Communications.

Wyróżnienie w kategorii KAMPANIE ORGANIZACJI POZARZĄDAWYCH otrzymała kampania PEŁNOPRAWNI I AKTYWNI dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, której współtwórcą był TELESCOPE. Kampania miała na celu propagowanie reintegracji społecznej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji poprzez zastosowanie nietypowej dla tematu niepełnosprawności formy działań typu STREET-ART i połączenie jej z klasycznymi elementami kampanii.